slider02.jpg

Op 13 september jl. ondertekende Staatsbosbeheer een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Promen, werkzaam op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie. Afgesproken is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wekelijks onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in verschillende recreatiegebieden rondom Gouda die Staatsbosbeheer beheert in opdracht van Groenalliantie Midden-Holland.

Staatsbosbeheer werkt al langer samen met Promen. De nieuwe overeenkomst zorgt voor uitbreiding van het aantal werkgebieden en heeft betrekking op een nieuwe doelgroep. Medewerkers met de indicatie ‘Nieuw Beschut’ in de Participatiewet werken twee dagen per week in de gebieden ’t Weegje, de Goudse Hout en het Gouwe bos.

Rustige werkomgeving

Voor medewerkers met de indicatie ‘Nieuw Beschut’ is meedoen op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend. Zij kunnen alleen in een rustige omgeving en onder begeleiding aan de slag. Staatsbosbeheer heeft werkzaamheden gezocht die passen bij de capaciteiten van deze doelgroep. Zij maken meubilair schoon, prikken zwerfvuil en legen prullenbakken. Op deze manier kan deze doelgroep blijven deelnemen aan het werkproces.

Puntje op de i

Staatsbosbeheer is blij met de het extra werk dat de medewerkers van Promen verzetten in de recreatiegebieden. Ze houden de gebieden netjes en schoon en zetten zo de puntjes op de i. Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid en als uitwerking van de Participatiewet, worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt betrokken bij het werk van Staatsbosbeheer.

 

20180913 Ondertekening Promen Staatsbosbeheer

 

 

Op 12 juli 2018 is Jan Vente, wethouder van de gemeente Krimpenerwaard, benoemd tot voorzitter van het bestuur van Promen.

Lees meer...

Promen verzorgt voor de gemeente Gouda de catering tijdens de verkiezingen op 21 maart. Voor alle medewerkers van de stembureaus wordt voor een lunch en versnaperingen gezorgd, een mooie klus! Zelfs het groenbedrijf wordt ingezet: zij zorgen ervoor dat alle pakketten op de juiste plaats bezorgd worden! Daarna volgt ’s avonds en misschien zelfs ’s nachts voor iedereen een borrel in het gemeentehuis voor alle vrijwilligers en personeel, uiteraard ook verzorgd voor Promen

Op vrijdag 13 april doen we voor de derde keer mee aan de Kom binnen bij bedrijven dag. Van 10.00 u tot 11.00 u is Promen in Gouda geopend voor geïnteresseerden die bij Promen willen binnenkijken. Je kunt je hiervoor aanmelden via de website https://www.kombinnenbijbedrijven.nl/deelnemende-bedrijven/promen.

De zes sociale werkbedrijven uit de arbeidsmarktregio Rijnmond ondertekenden op 9 maart een intentieverklaring om samen zorg te dragen voor voldoende passend werk tegen een eerlijke prijs.

Lees meer...