slider01.jpg

 

Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring leest u hoe Promen uw privacy in acht neemt.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Promen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Promen verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving.

Gebruik van persoonsgegevens
Promen biedt allerlei diensten en trajecten aan werkgevers, kandidaten en werknemers. Daarbij verwerkt Promen privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). In sommige gevallen werkt Promen daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Hiervoor worden soms persoonsgegevens gebruikt, bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres, Burgerservicenummer (BSN), e-mailadres en IP-adres.

Plichten en verantwoordelijkheden van Promen
Promen heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven gebruikt.

In sommige gevallen moet Promen u eerst informeren en wanneer nodig om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Daarnaast neemt Promen de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn.

Bewaartermijn
Promen bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat Promen de gegevens bewaart zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer bewaard moeten worden omdat de wet dit verplicht.

Verstrekking aan andere organisaties
Promen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Met organisaties die - in opdracht van Promen - uw gegevens verwerken, sluit Promen een verwerkersovereenkomst. Promen blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft een aantal rechten als Promen uw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
  • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.
  • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere instantie.
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Promen. Promen voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Inzagerecht
Als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens, kunt u contact met Promen opnemen. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Promen reageert schriftelijk binnen 4 weken. U kunt daarna vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt. Ook hierop reageert Promen binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren.

Social Media
Promen maakt gebruik van verschillende social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Promen (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Promen is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op de social media kanalen.

Meer informatie en contact
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

  • Telefonisch: 088-9898000
  • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Post: Promen, o.v.v. Persoonsgegevens, Postbus 247, 2800 AE Gouda

Deze verklaring inzake gegevensbescherming kan, zonder waarschuwing, door Promen gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.promen.nl gepubliceerd zijn.