slider02.jpg

Diagnose en advies

Eén van de re-integratiediensten die Promen aanbiedt is Test & Diagnose. Test & Diagnose is INOVAT gecertificeerd om arbeidskundige onderzoeken uit te voeren voor re-integratietrajecten, WSW-plaatsingen en voor cliënten uit andere doelgroepen en het reguliere bedrijfsleven. Zeker waar het de re-integratie van zieke werknemers of bij reorganisatie betreft. Dit laatste, wanneer de medewerker binnen de organisatie een nieuwe functie aangeboden kan krijgen, om vast te stellen of de medewerker de benodigde vaardigheden heeft om deze functie aan kunnen. Test & Diagnose maakt met zorgvuldig geselecteerde meetinstrumenten inzichtelijk wat de arbeidscapaciteiten van iemand zijn. Zij kunnen hierbij putten uit jarenlange onderzoekservaring in uiteenlopende situaties waarbij afstemming tussen werkplek en werknemer centraal staat. Deze ervaring in ondersteuning bij re-integratietrajecten, loopbaanbegeleiding, ziekte en verzuim resulteert in praktische en bruikbare rapportages en advisering waar u direct mee aan de slag kunt.

Test & Diagnose werkt volgens een vast onderzoekstraject. Samen met u wordt bepaald wat precies onderzocht moet worden. Dit begint bij een zo compleet mogelijke aanvraag van het onderzoek. Daarna wordt een voorstel voor het te volgen traject gedaan, eventueel gevolgd door een offerte. Vervolgens volgt er een kennismakingsgesprek met de cliënt en wordt er ingegaan op details. Hierna volgen de overeengekomen onderzoeken en testen die van toepassing zijn op de cliënt of medewerker. Afrondend worden in de eindrapportage de resultaten van de verschillende onderzoeken uiteengezet en op een praktische wijze geconcludeerd welke mogelijkheden en/of belemmeringen een rol kunnen spelen in het uitoefenen van werk.

Meer informatie over de producten van Test & Diagnose is terug te vinden in het Productenboek.

Voor meer informatie, neem contact Henk de Graaf. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-20246234.