slider01.jpg

Maatschappelijk ondernemen

Streeft u ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij? Een bijdrage die verder gaat dan het creëren van winst? Ondernemen met de 'p' van people wordt steeds aantrekkelijker gezien de regelgeving rondom SROI (Social Return On Investment) en de invulling van de Participatiewet. Maatschappelijk ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst (profit) oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking leidt tot een win-win situatie voor uw bedrijf, de maatschappij en het individu.

Een aantal interessante voordelen voor u op een rijtje:

  • U maakt uw maatschappelijke betrokkenheid kenbaar: dit is goed voor uw imago.
  • U kunt meedoen aan aanbestedingen waarbij social return een verplichting is.
  • U neemt een voorsprong op andere bedrijven: u doet nu al ervaring op met medewerkers met inzet naar vermogen.