slider02.jpg

Re-integratie

Promen heeft expertise opgebouwd in aspecten als intake, diagnose, ontwikkeling en begeleiding van mensen. Promen kan een volledig re-integratietraject verzorgen, via intake, leerwerkplek, opleiding/training en bemiddeling naar een reguliere, betaalde baan. De rode draad is echter altijd de combinatie van leren en werken. Promen biedt re-integratietrajecten aan personeel binnen uw organisatie dat arbeidsongeschikt of boventallig is bevonden. Als uw werknemer ongeschikt is geraakt voor zijn of haar eigen functie, zal er binnen de organisatie moeten worden gekeken naar een andere passende baan (eerste spoor Wet Verbetering Poortwachter). Promen heeft als SW-bedrijf een breed bedrijvennetwerk dat uitermate geschikt is om voor uw arbeidsongeschikte of boventallige werknemer een nieuwe werkplek te vinden. Tevens biedt Promen met behulp van leerwerkplaatsen de mogelijkheid om arbeidsritme en werkvaardigheden op te doen. Zo worden de kansen voor uw werknemer op een nieuwe baan vergroot. Onze re-integratietrajecten zijn erop gericht mensen te begeleiden naar een baan die past bij hun mogelijkheden. Dit alles moet natuurlijk plaatsvinden in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Wij leveren onze re-integratiediensten aan bedrijven, instellingen en gemeenten in de regio Rijnmond en Midden Holland en indien gewenst daarbuiten.

Promen heeft inmiddels diverse re-integratieopdrachten voor WWB gerechtigden van gemeenten uitgevoerd. Hiervoor zijn in samenwerking met de betrokken gemeenten een aantal producten ontwikkeld, zoals de leerwerktrajecten, opstapbanen en work first trajecten.

Als u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden die Promen u kan bieden, neem dan contact op met Promen: 088 - 989 8000.