slider03.jpg

Talenten ontwikkelen

De ontwikkeling van medewerkers vraagt vanzelfsprekend om goede opleidingsmogelijkheden. Wij bieden mogelijkheden voor zowel interne als externe scholing. Wij beschikken ook over diverse erkende leerbedrijven, zodat de combinatie van leren en werken mogelijk is. Training vindt zoveel mogelijk planmatig plaats en is toegesneden op het ontwikkelen van de persoonlijke en beroepsvaardigheden van mensen. De opleidingen en trainingen verschillen per persoon en per functie. Op het TalentOntwikkelPlein worden verschillende vakopleidingen en vaardigheidstrainingen gegeven.

Met behulp van leerwerkplaatsen worden de vaardigheden, interesses en kwalificaties van onze medewerkers in de praktijk getoetst. Onder deskundige leiding worden arbeidsritme en werkvaardigheden opgedaan. Bovendien heeft Promen een uitgebreid netwerk van werkgevers in de regio waar we nauw mee samenwerken om zo tot optimale afstemming van de vraag naar personeel en het aanbod van medewerkers te kunnen bewerkstelligen.